תמיכה טכנית
טלפון: 054-642-6362
כתובת העולם
http://grid1.eurekaworld.co.il:8002/
http://52.18.185.60:8002/
הורדות
תפריט ראשי
קישורים
Powered by Open Simulator

מידע טכני

להלן רשימה של כתובות ופורטים שיש לפתוח בפיירוול לצורך עבודה עם EurekaWorld.

חיבור ל-EurekaWorld
כתובות:
52.18.185.60
52.17.9.84
52.18.231.125
52.48.116.55
54.77.78.249

פורטים:
8000-8005 (TCP, UDP)
9000-9200 (TCP, UDP)

יכולות דיבור בקול
כתובת:
52.215.31.172

פורטים:
80 (TCP)
443 (TCP)
1720 (TCP)
5060 (TCP, UDP)
5080 (TCP, UDP)
8080 (TCP)
8443 (TCP)
16384 - 32768 (UDP)